1. Οι επιρροές του έργου μας είναι σαφείς και αναγνωρίσιμες έχοντας τις ρίζες τους στο Μοντέρνο Κίνημα.
  2. Η δουλειά μας χαρακτηρίζεται από την σύγχρονη αισθητική αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου, σύμφωνα με τους γενικούς αλλά και ειδικούς κώδικες αρχιτεκτονικής.
  3. Εργαζόμαστε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χρήση των υλικών, τα οποία επιλέγονται με σχολαστικότητα από ευρύ φάσμα προσφερομένων, ώστε να κατορθώνεται από την χρήση τους ο καλύτερος συνδυασμός οικονομίας, αλλά και κατασκευαστικής πρωτοτυπίας.
  4. Εγγυούμαστε την πιστή εφαρμογή της αρχιτεκτονικής μελέτης με συνέπεια για το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και την εξασφάλιση της υποσχεθείσης ποιότητας, πάντοτε προς όφελος του ενδιαφερομένου.